DIETA ON-LINE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DIETETYCZNYCH W SYSTEMIE ON-LINE


 

§1 Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi dietetycznych w systemie on-line;

Usługodawca – firma Poradnia Żywieniowo-Dietetyczna Rafał Jarczewski świadcząca usługi pod nazwą NaturaDiet;

Klient – osoba fizyczna korzystająca z usługi Dieta Online;

Serwis – strona www.naturadiet.pl;

Dieta Online( Indywidualny Program Żywieniowy) – usługa polegająca na przygotowaniu diety/jadłospisu przez Usługodawcę na podstawie formularza zamówienia dostępnego na stronie https://naturadiet.pl/uslugi/dieta-online i wywiadu telefonicznego lub wideokonsultacji;

Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej Usługodawcy, umożliwiający zamówienie usługi  Dieta Online (pierwsza wizyta/wizyta kontrolna);

Cennik – wartości kwotowe należne za wykonanie usługi Dieta Online wyliczone na podstawie formularza zamówienia lub zgodnie z cennikiem w systemie rejestarcji on-line;

DotPay – operator płatności internetowych wykorzystywanych do regulowania należności za usługę Dieta Online.

Formularz rejestracji - formularz zajdujący się pod adresem naturadiet.asysto.pl, który umożliwia umówienie telefonicznej/wideo konsultacji z dietetykiem.

 

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
 2. Rejestracja lub złożenie zamówienia w Serwisie są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§3 Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Indywidualnego Programu Żywieniowego
 2. W skład Indywidualnego Programu Żywieniowego w zależności od zamówionego pakietu wchodzi: a. Pierwsza wizyta(konsultacja/ wywiad telefoniczny, dieta na 14 dni w formie drukowanej, tabela zamienników kalorycznych, konsultacja/omówienie zasad stosowania jadłospisu) b. Wizyta kontrolna (konsultacja telefoniczna, dieta na 14 dni w formacie pdf lub drukowana w zależności od wybranej opcji).
 3. W ramach wykupionego pakietu Klient może dowolnie w czasie trwania jadłospisu konsultować się z dietetykiem telefonicznie lub przez dostępne komunikatory w godzinach od 8:00 do 20:00 7 dni w tygodniu. Należy jednak pamiętać, że nasi dietetycy prowadzą również gabinety stacjonarne, w przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi, dietetyk zrobi to w najszybciej jak to będzie możliwe.
 4. 14 dniowa dieta będzie zawierać minimum 10 propozycji na każdy posiłek.
 5. Ilość propozycji na każdy posiłek w przypadku jednostek chorobowych lub dużej grupy wyeliminowanych produktów może ulec zmianie.
 6. Diety i konsultacje będą prowadzone przez wykwalifikowanych dietetyków.
 7. Usługodawca dołoży wszelkich starań by przygotowany Indywidualny Program Żywieniowy był jak najbardziej dopasowany do potrzeb pacjenta a tym samym przynosił pożądane efekty. Jednak ze względu na wiele czynników wpływających na dietoterapie nie może dać gwarancji skuteczności zastosowania otrzymanego jadłospisu.

§4 Złożenie zamówienia

 1. Zamówienie Usługi następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej https://www.naturadiet.pl lub umówienie usługi po przez kalendarz rejestracji on-line i przeprowadzenia pełnej konsultacji telefonicznej/wideokonsultacji.
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i wymaga zaznaczenia pola akceptacji.
 3. Podanie danych w formularzu rejestracji jest dobrowolne, ale niezbędna do złożenia zamówienia.
 4. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie wypełniania formularza zamówienia aktualnych i prawdziwych danych co jest warunkiem wykonania usługi. Po dokonaniu tych czynności Usługodawca skontaktuję się z Klientem w celu uzupełnienia wywiadu.
 5. Usługodawca prześle po złożeniu zamówienia przez Klienta na konto pocztowe podane przy procesie rejestracji wiadomość email z potwierdzeniem prawidłowego przesłania formularza.

 

§5 Płatność za zamówienia

 1. Za świadczenie Usługi na rzecz Klienta Usługodawcy należna jest opłata zgodnie z wyceną uzyskaną w formularzu zamówienia on-line lub ceny wybranej opcji usługi on-line w kalendarzu rejestracji on-line.
 2. Kwota obliczona na podstawie formularza za usługę może ulec zmianie po przeanalizowaniu uzyskanych danych i wywiadzie.
 3. W przypadku zmiany ceny Klient będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz usługodawcy brakującej części kwoty. W przypadku braku akceptacji przez Klient nowej ceny nastąpił zwrot całej wpłaconej kwoty na konto Pacjenta w ciągu 48h (dotyczy dni roboczych)
 4. Opłata za zamówienie realizowana jest za pomocą przelewu tradycyjnego lub systemu płatności online obsługiwanej przez DotPay.
 5. W celu otrzymania faktury za otrzymaną usługę należy poinformować Usługodawcę i przesłać niezbędne dane na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§6 Dostawa

 1. Wysyłka Indywidualnego Program Żywieniowego następuje drogą elektroniczną lub wybraną przez Klienta firmą kurierską/pocztową, dostępną w formularzu przy składaniu zamówienia.
 2. Wysyłka nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie usługodawcy i przeprowadzenia konsultacji telefonicznej/wideo.
 3. Usługodawca zobowiązuję się należycie spakować i zabezpieczyć przesyłkę przed jej wysłaniem.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki Klienta zobowiązany jest zgłosić to kurierowi/listonoszowi, który powinien spisać protokół szkody. Brak protokołu szkody uniemożliwi rozpatrzenie i uwzględnienie ewentualnej reklamacji uszkodzonych/zniszczonych materiałów wchodzących w skład Indywidualnego Programu Żywieniowego.
 5. Klient otrzyma potwierdzenie wysyłki paczki na e-mail lub sms-em na podany numer telefonu.
 6. W przypadku stwierdzenia opóźnień w dostarczeniu paczki przez firmę kurierską/pocztową Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Usługodawcy.
 7. W przypadku wysyłki elektronicznej(dotyczy jadłospisów z wizyty kontrolnych), uszkodzenia pliku z Indywidualnym Programem Żywieniowym, należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu.

§7 Reklamacja

 1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi w należyty sposób zgodnie z aktualnie posiadaną przez usługodawcę wiedzą z zakresu dietetyki. W przypadku stwierdzenia wadliwości Usługi świadczonej przez Usługodawcę Klientmoże wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamację należy wysłać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Reklamacja powinna zawierać wszelkie niezbędne dane do jej rozpatrzenia tj. datę złożenia zamówienia, dane personale podane w formularzu zamówienia, powód reklamacji. W przeciwnym razie Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę kupna Usługi dieta on-line na odległość, może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny w terminie wskazanym w 2 pkt.
 2. Odstąpienie od umowy ze względu na indywidualny charakter świadczonej usługi musi nastąpić w ciągu maksymalnie 24 godzin od przeprowadzonej konsultacji telefonicznej/wideo lub przed jej wykonaniem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno określać jednoznaczną rezygnację z zawarcia umowy zakupu Usługi dieta on-line. Rezygnacje należy wysłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Usługodawca potwierdzi niezwłocznie otrzymanie rezygnacji.
 6. Wszelkie płatności Klienta na rzecz Usługodawcy zostaną zwrócone nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Zwrot przez usługodwcę płatności i kosztów dostarczenia usługi nastąpi w takiej samej formie w jakiej zostały dokonane przez Klienta.
 8. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpienia przez Klienta umowy kupna, w terminie późniejszym niż określony w pkt 2, tj. po 24h od przeprowadzenia wywiadu telefonicznego, zwrot przedpłaty zostanie pomniejszony adekwatnie do ilości włożonej już pracy, nie więcej jednak niż 50% wpłaconej kwoty.          
 9. Usługa wykonana jest na indywidualne zlecenie Klienta. W związku z powyższym Klientowi po otrzymaniu gotowego Indywidualnego Programu Żywieniowego (Usługa) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

 

§9 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów zbieranych za pośrednictwem Formularza zamówienia jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Usługodawcę za pośrednictwem Formularza zamówienia są niezbędnę w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być: a. Firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, Administrator udostępni dane osobowe Pacjenta takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu. b. Wybranemu podmiotowi obsługującemu metodę płatności w przypadku wyboru przez Pacjenta płatności on-line system płatności DotPay. c. firma hostingowa na zasadzie powierzenia. d.upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji zamówienia.
 4. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.