Sklep diet

REGULAMIN SPRZEDAŻY GOTOWYCH DIET W SKLEPIE

REGULAMIN SPRZEDAŻY GOTOWYCH DIET\E-BOOKÓW W SKLEPIE

 


 

§1 Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady sprzedaży diet / e-booków w sklepie NaturaDiet;

Usługodawca – firma Poradnia Żywieniowo-Dietetyczna Rafał Jarczewski świadcząca usługi pod nazwą NaturaDiet;

Klient – osoba fizyczna kupująca dietę w sklepie NaturaDiet;

Serwis – strona www.naturadiet.pl;

E-book– plik pdf zawierający dietę rozpisaną na 7 dni w wybranej kaloryczność i rozkładzie posiłków wybranych przez klienta lub zestaw propozycji posiłków o określonej specyfikacji.

1koszyk.pl – operator sklepu on-line.

Formularz zamówienia - formularz znajdujący się pod adresem naturadiet.pl/sklep-diet, który umożliwia zakup gotowej diety

 

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
 2. Złożenie zamówienia w Serwisie są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§3 Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wybrane e-book
 2. E-book w zależności od wybranej specyfikacji różnią się a) kalorycznością, która jest ściśle określona w bilansie dziennym, dopuszcza się jednak odchylenia rzędu do 10% od ustalonej wartości kcal; b) zawartością makroskładników, dopuszcza się odchylenia rzędu 10% na poszczególnych składnikach tj. węglowodanach, białkach i tłuszczach w bilansie dziennym. Zawartość makroskładników można odczytać przy wybranym pakiecie; c) ilości posiłków.
 3. Diety w dostępnych e-bookach układane są przez wykwalifikowanych dietetyków.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań by przygotowane diety spełniały swoją rolę. Jednak ze względu na wiele czynników wpływających na efekt nie może dać gwarancji skuteczności zastosowania otrzymanego jadłospisu.

§4 Złożenie zamówienia

 1. Zamówienie Usługi następuje poprzez wybranie dostępnego pod adresem https://naturadiet.pl/uslugi/sklep-z-dietami e-booka
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 3. Podanie danych w formularzu zamówienia jest dobrowolne, ale niezbędna do złożenia zamówienia.

 

§5 Płatność za zamówienia

 1. Płatność za złożone zamówienie w sklepie on-line następuje za pośrednictwem Blue Media S.A.
 2. W celu otrzymania faktury za otrzymaną usługę należy poinformować Usługodawcę i przesłać niezbędne dane na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§6 Dostawa

 1. Wysyłka e-booków następuje drogą elektroniczną na wskazany przy zamówieniu e-mail.

§7 Reklamacja

 1. W przypadku stwierdzenia wadliwości otrzymanego pliku pdf, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamację należy wysłać w formie elektronicznej na adres poczty Usługodawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Reklamacja powinna zawierać wszelkie niezbędne dane do jej rozpatrzenia tj. datę złożenia zamówienia, dane personale podane w formularzu zamówienia, powód reklamacji. W przeciwnym razie Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.
 5. W przypadku błędnie wybranej diety, reklamacja nie będzie uwzględniana i w takim wypadku należy zakupić ponownie prawidłowy produkt

§8 Odstąpienie od umowy

 1. E-booki są wysyłane w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail. W związku z powyższym Klientowi po otrzymaniu pliku nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

 

§9 Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów zbieranych za pośrednictwem Formularza zamówienia jest Usługodawca i 1koszyk.pl.
 2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Usługodawcę za pośrednictwem Formularza zamówienia są niezbędne w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być: a. Firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie (jeśli została wybrana opcja dostarczenia diety w formie wydrukowanej). b. Wybranemu podmiotowi obsługującemu metodę płatności w przypadku wyboru przez Pacjenta płatności on-line. c. firma hostingowa na zasadzie powierzenia. d.upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji zamówienia.
 4. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.